Paris — New York
estampes Keen Kiki Smith

Keen

Kiki Smith
Bois gravé, 2012
13 exemplaires
58.5 x 73 cm