Paris — New York
<
>
estampes Gift Kiki Smith

Gift

2012
Photopolymère
13 exemplaires
38 x 45,5 cm