Paris — New York
estampes Puppet Kiki Smith

Puppet

Kiki Smith
Gravure + Collage, 1993-94
35 ex
147 x 74cm