Paris — New York
estampes Mirror Smoke Sean Scully

Mirror Smoke

1998
Gravure
50 exemplaires
58 x 46 cm