Paris — New York
estampes White Tree David Nash

White Tree

2018
Pochoir
25 exemplaires
56 x 76 cm