Paris — New York
estampes Charm Kiki Smith

Charm

Kiki Smith
Gravure rehaussée, 2012
34 exemplaires
55 x 60 cm