Paris — New York
estampes Breath Kiki Smith

Breath

Kiki Smith
Lithographie, 2012
13 ex + 5 AP
53,3 x 71, 5 cm