Paris — New York
estampes Calling 1 Kiki Smith

Calling 1

Kiki Smith
Photo + gravure au laser, 2004
26 exemplaires
20,3 x 30,5 cm