Paris — New York
<
>
estampes Hello, hello ! Kiki Smith

Hello, hello !

Potato Monoprint, 2011
Edition of 18
12 3/16 x 17 in